Paziņojums

17-10-2017

Kārtējā Padomes sēde notiks 2017.gada 19. oktobrī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Latvijas Zinātnes padomes viedoklis par izsludināto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018. - 2021.gadā" (VSS-1094) (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438768).  
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. Latvijas Zinātnes padomes viedoklis par Zinātniskās darbības finansēšanu 2018. gadā.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

3. Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) Nolikuma darba grupas izveidošana un Nolikuma struktūras apspriešana.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

4. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

5. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.