Š.g. 1.septembrī izsludināts pirmais Šveices Stipendiju fonda konkurss

2-09-2010

Š.g. 1.septembrī Šveices Stipendiju fonda ieviešanas starpniekinstitūcija CRUS (the Rectors’ Conference of the Swiss Universities) izsludina pirmo konkursu Latvijai ar iespēju doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem pieteikties pētniecības darba stipendijām Šveices zinātniskajās institūcijās. Konkurss ir atvērts 2 mēnešus - līdz 2010.gada 1.novembrim.

Pedējā atjaunošana 2-09-2010
Lasīt tālāk...

Informācija par Austrijas piedāvātajām stipendijām studijām un pētniecībai Austrijā 2011./2012.m.g.

2-09-2010

Saskaņā ar Austrijas vēstniecības 2010.gada 27.augusta vēstuli Nr.Riga-OB/KULT/0129/2010 informējam Jūs, ka informācija par Austrijas piedāvātajām stipendijām studijām un pētniecībai  Austrijā 2011./2012.mācību gadā ir pieejama Austrijas apmaiņas dienesta mājas lapā: www.grants.at.

Lasīt tālāk...

Nr. 6-2-1, 17.08.2010. Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu

31-08-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-2-1

Rīgā 2010.gada 17.augustā


Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu.

1. Saskaņa ar Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – Padome) 2008.gada 21.februāra rīkojumu Nr. 25 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertīzes komisijas nolikums” un ņemot vērā Padomes Ekspertu komisiju priekšlikumus apstiprināt Zinātniskās ekspertīzes komisiju šādā sastāvā:

Pedējā atjaunošana 25-10-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 6-4-1, 17.08.2010. Par LZP sēžu grafiku

31-08-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-4-1

Rīgā 2010.gada 17.augustā

Par LZP sēžu grafiku

Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes sēžu grafiku 2010.gadā:

Pedējā atjaunošana 31-08-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 6-1-1, 17.08.2020. Par LZP padomdevējiem

31-08-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-1-1

Rīgā, 2010.gada 17.augustā

Par LZP padomdevējiem

1. Atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes nolikuma (2006.gada 9.maija MK noteikumi Nr. 383) 12.punktam Latvijas Zinātnes padome (turpmāk LZP) pieaicina savā darbā regulāri piedalīties ar padomdevēja tiesībām šādus izcilu zinātniskās darbības jomu ekspertus un nevalstiskās organizācijas pārstāvi:

Pedējā atjaunošana 31-08-2010
Lasīt tālāk...