LZP sēde jaunā sastāvā

22-08-2013

Šodien, 2013.gada 22.augustā, plkst.11.00 Izglītības un zinātnes ministrijas telpās notika pirmā Latvijas Zinātnes padomes sēde jaunā sastāvā, kurā atbilstoši Zinātnes padomes nolikuma 9.punktam aizklātās balsošanas rezultātā ar balsu vairākumu par Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāju ir ievēlēts LZA īst.loc., prof. Andrejs Siliņš, un par priekšsēdētāja vietnieku – atklātās balsošanas rezultātā - LZA kor.loc. Jānis Kloviņš.


Pedējā atjaunošana 22-08-2013

INNOVAGE

30-07-2013

„Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing" - sociālās inovācijas, kuras veicina aktīvu un veselīgu novecošanos

Stratēģijas Europa2020 ietvaros tiek realizētas septiņas pamatiniciatīvas, viena no tām - Inovāciju Savienība. Galvenais instruments tās īstenošanai - Ietvara programmas (FP7, Horizon2020) un caurviju organizatoriskās formas, tādas kā Eiropas inovācijas partnerības. „Aktīva un veselīga novecošanās" ir Eiropas Inovācijas partnerība ar skaidri definētu mērķi - veselīgi nodzīvoto gadu skaita pieaugums par diviem gadiem laika periodā līdz 2020. gadam.

Pedējā atjaunošana 30-07-2013
Lasīt tālāk...

Nr. 43-2-1. 27.06.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-06-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 43-2-1

Rīgā, 2013.gada 27.jūnijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Lasīt tālāk...

LZP 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

5-06-2013

Latvijas Zinātnes padomes
2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

Aizklātās balsošanas rezultātā par Ekspertu komisiju (EK) locekļiem ievēlēti:

Pedējā atjaunošana 6-06-2013
Lasīt tālāk...

Nr. 42-2-1. 23.05.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

24-05-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 42-2-1

Rīgā, 2013.gada 23.maijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Pedējā atjaunošana 24-05-2013
Lasīt tālāk...