EkspertīzeArhivētie ieraksti janvāris 2012 ir atrasti


Par zinātnisko pārskatu iesniegšanu

5-01-2012

Cienījamie fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu vadītāji,

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.277 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 57.punktu, zinātniskais pārskats par projekta īstenošanu 2011. gadā jāiesniedz Latvijas Zinātnes padomes projektu iesniegumu, vērtējumu un pārskatu informācijas sistēmā (http://www.lzp.gov.lv/projekti/) līdz 2012.gada 16.janvārim.


Pedējā atjaunošana 5-01-2012