Komisijas

23-09-2010

Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisija


Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisija


Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisija


Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisija


Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija


Zinātniskās ekspertīzes komisija

Apstiprināts ar
LZP 17.08.2010. lēmumu Nr. 6-2-1
(grozījumi:
21.07.2011. lēmums Nr. 13-3-2,
16.02.1012. lēmums Nr. 21-3-1
12.12.2013. lēmums Nr. 11-2-3)

Zinātniskās ekspertīzes komisija

1.

Indriķis Muižnieks –

priekšsēdētājs

2.

Agrita Briede -

locekle

3.

Bruno Grasmanis -

loceklis

4.

Edīte Kaufmane -

locekle

5.

Tatjana Koķe -

locekle

6.

Maija Kūle -

locekle

7.

Ligita Melece -

locekle

8.

Modra Murovska -

locekle

9.

Jānis Rudzītis -

loceklis

10.

Māris Spriņģis -

loceklis

11.

Kaspars Tārs -

loceklis

12.

Andris Zicmanis -

priekšsēdētāja vietnieks

Zinātniskās ekspertīzes komisijas nolikums (MS DOC)

Sanāksmes


Stratēģijas komisija

Priekšsēdētājs

Ivars Lācis

Locekļi

Irina Arhipova
Edīte Kaufmane
Jānis Kloviņš
Baiba Rivža
Jānis Rudzītis
Grigorijs Veinbergs


Stratēģijas komisijas nolikums (MS DOC)

Sanāksmes

Pedējā atjaunošana 14-12-2013