Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju

27-12-2008

Ministru kabineta rīkojums Nr.496

Rīgā 2005.gada 28.jūlijā (prot. Nr.43 47.§)

Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju

1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumu Nr.165 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums" 7.punktu izveidot Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju šādā sastāvā:

A.Barševskis - Daugavpils Universitātes profesors, Dr.biol.

J.Bārzdiņš - Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta direktors, Dr.habil.sc.comp.

J.Bērziņš -Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Dr.habil.hist

E.Birģele -Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, Dr.habil.bioI.

V.Dimza -Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes departamenta Projektu nodaļas vadītājs, Dr.habil.phys.

J.Ekmanis -Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, Dr.habil.phys.

I..Grauzdiņa - Mūzikas akadēmijas prorektore, Dr.art.

J.Jansons -Polimēru mehānikas institūta direktors, Dr.habil.sc.ing.

V.Kampars -Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr.habil.chem.

D.Markus -Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas rektore, Dr.habil.philol.

A.Melnis -Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktora vietnieks, Dr.sc.ing.

I.Muižnieks -Latvijas Universitātes zinātņu prorektors, Dr.habil.biol.

I.Ozolanta - Rīgas Strādiņa universitātes zinātņu prorektore, Dr.habil.med.

L.Ribickis - Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors, Dr.habil.sc.ing.

B.Rivža - Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja, Dr.habil.oec.

P.Rivža - Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors, Dr.habil.sc.ing.

R.Valters -Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr.habil.chem.

P.Zālītis -Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks, Dr.habil.silv.

H.Zenkevičs - Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta direktora vietnieks, Dr.habil.biol.

2.Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2004.gada 15.novembra rīkojumu Nr.875 "Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 182.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre LDruviete

Saistītie dokumenti: MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.165
Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums (LV 15.03.2005)


Pedējā atjaunošana 27-12-2008