LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada janvārī

3-01-2009
 

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
19. decembra lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada janvārī

1. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k.

Organizācija, izpildītājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais
finansējums, LVL

1.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Linards Kalvāns

Starptautiska studentu zinātniskā konference „Developments in Optics and Communications”, Rīga, 2009. 24.-26.04./ 100 dal. no Latv. un ārzemēm

350

2. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Biedra nauda
starptautiskā organizācijā

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

Daugavpils universitāte
Sergejs Osipovs

Biedra maksa Starptautiskajā vides analītiskās ķīmijas asociācijā (2009)

50

2.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Laima Tihomirova

Biedra maksa Amerikas Cilvēka ģenētikas biedrība (2009)

Atlikt – nepieciešams organizācijas vadītāja paraksts

3.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Laimonis Začs

Dalības maksa Starptautiskajā astronomijas savienībā (2009)

1000

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

 

Organizācija, granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

Liepājas universitāte
Jānis Rimšāns

Starptautiskā konference "Šķeļošas metodes integrēšanai laikā"
Insbruka, Austrija
2008.10.15.–2008.10.18.

200

2.

Transporta un sakaru institūts
Anna Tatarinceva

Starptautiskā konference "Creating Intercultural Communities"
Dublina, Īrija
2008.10.20.–2008.10.21.

50

3.

RSU Stomatoloģijas fakultāte
Marīna Sevastjanova

11. starptautiskā konference par neiropātisku sāpju mehānismu un ārstēšanu
Fairmont Sautemptona, Bermudas
2008.11.06.–2008.11.08.

200

4.

Vidzemes augstskola
Sarma Cakula

E-komercijas, e-administrēšanas un e-izglītības starptautiskā konference
Singapūra, Singapūra
2009.01.08.–2009.01.10.

200

5.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Alīna Galkina

6. starptautiskais simpozijs "Aktuālās problēmas elektrotehnikā un elektroapgādē"
Kuresāre, Igaunija
2009.01.12.–2009.01.17.

105

6.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Rubens Agadžanjans

Starptautiskā konference "Kvantu informācijas apstrāde"
Santafe, Meksika
2009.01.12.–2009.01.16.

0
Atlikt (nepieciešams dekāna paraksts)

7.

LU Sociālo zinātņu fakultāte
Silva Suhaņenkova

Starptautiskais bibliotekāru un informācijas speciālistu simpozijs
Porto, Portugāle
2009.01.28.–2009.01.30.

45

8.

LU Sociālo zinātņu fakultāte
Ilva Paidere

Starptautiskais bibliotekāru un informācijas speciālistu simpozijs
Porto, Portugāle
2009.01.28.–2009.01.30.

45

9.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Iļja Feščenko

Starptautiskā jauno optikas zinātnieku konference
Maskava, Krievija
2009.02.02.–2009.02.07.

15

10.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Linards Kalvāns

Jauno optikas zinātnieku konference
Maskava, Krievija
2009.02.02.–2009.02.07.

15

11.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Renāte Ranka

Jēnas X starptautiskais ērču pārnesto slimību simpozijs
Jēna, Vācija
2009.03.19.–2009.03.21.

170

12.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Valentīna Čapligina

Jēnas X starptautiskais ērču pārnesto slimību simpozijs
Jēna, Vācija
2009.03.19.–2009.03.21.

170

13.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Ilze Skrabule

7. Pasaules Kartupeļu kongress
Kristčērča, Jaunzēlande
2009.03.22.–2009.03.25.

200

14.

LU Valodu centrs
Ruta Svētiņa

43. starptautiskā angļu valodas kā svešvalodas skolotāju asociācijas konference
Kārdifa, Lielbritānija
2009.03.31.–2009.04.04.

100

15.

LU Valodu centrs
Līga Beļicka

43. starptautiskā angļu valodas kā svešvalodas skolotāju asociācijas konference
Kārdifa, Lielbritānija
2009.03.31.–2009.04.04.

100

16.

RTU Tehniskās fizikas institūts
Artūrs Medvids

Starptautiskā konference "First International Conference on Nanostructured Materials and Nanocomposites"
Kotajama, Indija
2009.04.06.–2009.04.08.

200

17.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Nadežda Kuņicina

13. starptautiskais simpozijs par informācijas kontroles problēmām ražošanas sistēmās
Maskava, Krievija
2009.06.03.–2009.06.05.

200

18.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Antons Patļins

13. starptautiskais simpozijs par informācijas kontroles problēmām ražošanas sistēmās
Maskava, Krievija
2009.06.03.–2009.06.05.

200

19.

LU Moderno valodu fakultāte
Gunta Ošeniece

16. starptautiskā konference par mācīšanos
Barselona, Spānija
2009.07.01.–2009.07.04.

200

20.

LLU aģentūra “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”
Arvīds Vilde

Maksa par raksta ievietošanu grāmatā "Modelēšana, imitācija un optimizācija"
(izd. Vīne, Austrija)

Noraidīts
(neatbilst LZP noteiktajam granta mērķim)

3. OSMOZE projekts

Nr.

Granta saņēmējs

Mērķis

Summa, Ls

1

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Inta Liepiņa

Ceļa nauda: Bordo, Francija

270

 

4. Finansējuma mērķa maiņa

1. Latvijas Organiskās sintēzes institūtam – 2008. gada jūlijā piešķirto, bet neizmantoto grantu Ls 200,- atļaut izmantot LOSI starptautiskās zinātniskās sadarbības nodrošināšanai.

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš
____________________________

Pedējā atjaunošana 3-01-2009