LZP darba komisijas

6-01-2009
 

Stratēģijas komisija

Dr.chem. Bruno Andersons

Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš

Dr.biol. Maija Bundule

Dr.habil.phys. Juris Ekmanis

Dr.habil.biol. Elmārs Grēns

Dr.habil.philol. Ilga Jansone

Dr.habil.sc.ing. Juris Jansons

Dr.biol. Edīte Kaufmane

Dr.phys. Jānis Kristapsons

Dr.med. Valdis Pīrags

Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš (komisijas priekšsēdētājs)

IZM Valsts sekretāra vietniece Kristīne Vāgnere

Dr.habil.med. Jānis Vētra

Zinātniskās ekspertīzes komisija

Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš

Dr.habil.biol. Edīte Birģele

Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs

Dr.habil.cem. Ivars Kalviņš

Dr.habil.phil. Maija Kūle

Dr.habil.biol. Indriķis Muižnieks (komisijas priekšsēdētājs)

Dr.habil.med. Iveta Ozolanta

Dr.habil.biol. Pauls Pumpēns

Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis

Dr.habil.agr. Antons Ruža

Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība

Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisija

Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš (komisijas priekšsēdētājs)

Dr.habil.phys. Juris Ekmanis

Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs

Dr.habil.sc.ing. Ivars Knēts

Dr.chem. Tālis Millers

Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš

Dr.habil.chem. Jānis Stradiņš

Dr.habil.oec. Pēteris Zvidriņš

Apelāciju komisija

Dr.habil.phys. Juris Ekmanis ( komisijas priekšsēdētājs)

Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis

Dr.habil.med. Jānis Vētra

Dr.habil.biol. Henriks Zenkevičs

LZP biroja juriste Regīna Podniece

Pedējā atjaunošana 30-06-2010