LZP Ekspertu komisijas

6-01-2009

1. Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisija

1.1. Fizika

Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš

Dr.habil.phys. Jānis Bērziņš

Dr.habil.phys. Andris Krūmiņš

Dr.habil.phys. Linards Skuja

1.2. Matemātika

Dr.habil.math. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds

Dr.habil.math. Andrejs Reinfelds (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

1.3. Ķīmija

Dr.habil.chem. Gunārs Duburs

Dr.habil.chem. Ivars Kalviņš (komisijas priekšsēdētājs)

Dr.habil.chem. Raimonds Valters

Dr.habil.chem. Andris Zicmanis


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisija

2.1. Datorzinātne

Dr.habil.sc.comp. Jānis Bārzdiņš (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

Dr.sc.comp. Modris Greitāns

Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis

2.2. Inženierzinātnes

Dr.sc.ing. Andris Čate

Dr.sc.ing. Jānis Gerhards

Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kalniņš

Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis

Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis

Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats

Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība (komisijas priekšsēdētājs)


3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisija

3.1. Bioloģija

Dr.biol. Viesturs Baumanis

Dr.biol. Viesturs Melecis

Dr.habil.biol. Pauls Pumpēns (komisijas priekšsēdētājs)

Dr.habil.biol. Īzaks Rašals

Dr.habil.sc.ing. Uldis Viesturs

3.2. Medicīna

Ph.D, Dr.med. Uga Dumpis

Dr.habil.med. Jānis Gardovskis

Dr.med. Modra Murovska

Dr.habil.med. Iveta Ozolanta (komisijas priekšsēdētāja vietniece)

Dr.med. Valdis Pīrāgs


4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisija

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

Dr.habil.biol. Edīte Birģele

Dr.agr. Daina Kairiša

Dr.biol. Edīte Kaufmane

Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa

Dr.habil.agr. Antons Ruža (komisijas priekšsēdētājs)

Dr.sc.ing. Dainis Viesturs

4.2. Vides zinātne

Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš

4.3. Zemes zinātnes

Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus

4.4. Mežzinātne

Dr.silv. Tālis Gaitnieks

Dr.habil.silv. Pēteris Zālītis (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)


5. Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija

5.1. Humanitāras zinātnes

Dr.phil. Ella Buceniece

Dr.philol. Dace Bula

Dr.habil.philol. Ilga Jansone

Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs

Dr.habil.phil. Maija Kūle (komisijas priekšsēdētāja)

Dr.habil.hist. Andrejs Vasks

5.2. Sociālās zinātnes

Dr.habil.oec. Juris Krūmiņš (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)

Dr.habil.oec. Remigijs Počs

Dr.habil.oec. Andris Sproģis

Dr.habil.oec. Pēteris Zvidriņš

Pedējā atjaunošana 30-06-2010