Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

6-01-2009

Priekšsēdētājs: Elmārs Grēns - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktora vietnieks, habilitētais bioloģijas doktors

Priekšsēdētāja vietnieks: Juris Jansons - Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, habilitētais inženierzinātņu doktors

Locekļi:

Bruno Andersons - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs, ķīmijas doktors

Mārcis Auziņš - Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētājs, habilitētais fizikas doktors

Aivars Āboltiņš - Latvijas Zinātnieku savienības valdes priekšsēdētājs, inženierzinātņu doktors

Edīte Birģele - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta direktore, habilitētā bioloģijas doktore

Benedikts Kalnačs - Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktors, habilitētais filoloģijas doktors

Valdis Pīrāgs - valsts akciju sabiedrības "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Internās medicīnas klīnikas vadītājs, medicīnas doktors

Leonīds Ribickis - Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors, habilitētais inženierzinātņu doktors

Andrejs Siliņš - Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, habilitētais fizikas doktors

Kristīne Vāgnere - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos

Jānis Vētra - Rīgas Stradiņa universitātes rektors, habilitētais medicīnas doktors


Apstiprināts ar MK 11.05.2007. rīkojumu Nr. 264 „Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu”

Pedējā atjaunošana 30-06-2010