Paziņojums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa izsludināšanu

7-10-2009

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1066, izsludina fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu projektu finansēšanai 2010.gadā. Projektu iesniegumi noformējami vienā eksemplārā datorizdrukā un iesniedzami Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 334.kab., tel.:67223211; fakss: 67228421), kā arī nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi līdz š.g. 2.novembra plkst. 17.00. Konkursa nolikums pieejams Latvijas Zinātnes padomes mājas lapā internetā http://www.lzp.gov.lv.

Pedējā atjaunošana 9-10-2009