LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada decembrī

10-12-2009

Pielikums LZP ZSKK protokolam Nr. 10, 01.12.2009.

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada decembrī

1. Biedru maksa starptautiskās zinātniskās organizācijās

Granta saņēmējs, izpildītājs

Biedra maksa starptautiskā organizācijā (organizācijas nosaukums)

Piešķirtais finansējums, LVL

LZA
Valdis Kampars

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija

555

LU
Viesturs Baumanis

Starptautiskais Biomedicīnas centrs

428

2. Bilaterālais Latvijas-Francijas Osmozes projekts

Granta saņēmējs, izpildītājs

Nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Anna Zajakina

Ģenētiskā materiāla transports eikariotu šūnu kodolā: intīmie mehānismi.
Bordo, Francija, 30.11.2009.-09.12.2009.

320

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Māris Ozoliņš

Visual Performance in simulated and real adverse visibility to analyze traffic accident and improve traffic safety (Michele Colomb; Jean Luc Bicard). Rīga, 7.-11.12.2009.

675

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

LU Ķīmiskās fizikas institūts
Elīna Pajuste

3. starptautiskā konference par kodolsintēzes tehnoloģijām
Karlsrūe, Vācija, 2009.08.31.–2009.09.11.

200

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Anita Blija

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums
Vroclava, Polija, 2009.09.24.–2009.09.25.

100

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Imants Skrupskis

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums
Vroclava, Polija, 2009.09.24.–2009.09.25.

100

LU Vēstures un filozofijas fakultāte
Līva Muižniece

Analītiskās filozofijas starptautiskā konference: metafizika, argumentācija un rīcība
Kordoba, Argentīna, 2001.10.01.–2009.10.03.

200

Fizikālās enerģētikas institūts
Galina Kaškarova

Pasaules Saules kongress
Johannesburga, Dienvidāfrika, 2009.10.11.–2009.10.14.

200

Fizikālās enerģētikas institūts
Pēteris Šipkovs

Pasaules Saules kongress
Johannesburga, Dienvidāfrika, 2009.10.11.–2009.10.14.

200

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Ieva Markoviča

Starptautiskā konference "Biomedicīnas tehnoloģija"
Kauņa, Lietuva, 2009.10.29.–2009.10.30.

50

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Arnis Strods

III Starptautiskā vides, industriālās un lietišķās mikrobioloģijas konference
Lisabona, Portugāle, 2009.12.02.–2009.12.04.

200

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Jeļena Zaščerinska

Eiropas Skolotāju izglītības asociācijas ziemas konference
Prāga, Čehija, 2010.02.26.–2010.02.28.

200

 

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš

____________________________