Nr. 2-2-1, 16.03.2010. Par jaunu zinātņu apakšnozari ”Biomateriāli”

18-03-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME  

LĒMUMS Nr. 2-2-1

Rīgā, 2010.gada 16.martā

Par jaunu zinātņu apakšnozari
”Biomateriāli”


Sakarā ar Rīgas Tehniskās universitātes lūgumu iekļaut Latvijas Zinātnes padomes zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā zinātņu nozarē „Materiālzinātne” jaunu zinātņu apakšnozari „Biomateriāli” un pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas ierosinājumu atbalstīt šo lūgumu, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Iekļaut Latvijas Zinātnes padomes zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā zinātņu nozarē „Materiālzinātne” jaunu zinātņu apakšnozari „Biomateriāli” ar Nr. 26.7.

2. Rīgas Tehniskai universitātei iesniegt Latvijas Zinātnes padomei jaunas zinātņu apakšnozares „Biomateriāli” īso anotāciju.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 19-03-2010