LZP Ekspertu vēlēšanu komisijas paziņojums

1-04-2010

Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu vēlēšanu komisijas paziņojums

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem nr. 497. „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanas notiks 2010.gada 1. un 2. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 19.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltnē 2. stāvā (Akadēmijas laukums 1, Rīgā).

Sīkāka informācija par zinātnieku iekļaušanu elektorātā un ekspertu komisiju locekļu kandidātu izvirzīšanu tiks ievietota internetā LZP mājas lapā http://www.lzp.gov.lv.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
LZA kor.loc. Dr.sc.ing. Edgars Bervalds

Pedējā atjaunošana 2-04-2010