Ekspertu kandidātu saraksts

27-05-2010

Latvijas Zinātnes padomes

Ekspertu komisiju vēlēšanas

2010.gada 1. un 2.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 19.00


Ekspertu kandidātu saraksts

(sastādīts atbilstoši MK 2006.g. 20.jūnija noteikumiem Nr.497)


1. Dabaszinātņu un matemātikas EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

1.1. Fizika, t.sk. astronomija (4 vakances)

1.

Balodis

Jānis

1938

Dr.phys.

LU

vad. pētnieks

2.

Ozols

Andris

1944

Dr.habil.phys.

RTU

profesors

3.

Rutkis

Mārtiņš

1957

Dr.phys.

LU CFI

vad. pētnieks

4.

Spriņģis

Māris

1944

Dr.habil.phys.

LU CFI

vad. pētnieks

5.

Začs

Laimons

1960

Dr.phys.

LU

vad. pētnieks, lab.vad.

1.2. Matemātika (2 vakances)

1.

Reinfelds

Andrejs

1942

Dr.habil.math.

LU

profesors

2.

Sadirbajevs

Felikss

1951

Dr.habil.math.

DU

profesors

3.

Smotrovs

Juris

1972

Dr.sc.comp.

LU

asoc.profesors

1.3. Ķīmija un farmācija (4 vakances)

1.

Kalviņš

Ivars

1947

Dr.habil.chem.

LOSI

direktors

2.

Kokars

Valdis

1951

Dr.chem.

RTU

profesors

3.

Treimanis

Arnis

1940

Dr.habil.sc.ing.

LV KĶI

vad. pētnieks

4.

Turks

Māris

1976

Dr.chem.

RTU

asoc.profesors

5.

Veinbergs

Grigorijs

1941

Dr.habil.chem.

LOSI

vad. pētnieks

6.

Zicmanis

Andris

1941

Dr.habil.chem

LU

profesors


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

2.1. Datorzinātne (3 vakances)

1.

Bārzdiņš

Jānis

1937

Dr.habil.sc.comp.

LU MII

profesors

2.

Krūmiņš

Kārlis

1940

Dr.sc.comp

EDI

vad.pētnieks

3.

Matvejevs

Andrejs

1963

Dr.sc.ing.

RTU

profesors

4.

Novickis

Leonīds

1950

Dr.habil.sc.ing.

RTU

profesors

2.2. Inženierzinātnes (7 vakances)

1.

Andersons

Jānis

1964

Dr.sc.ing.

LU PMI

vad.pētnieks

2.

Auziņš

Jānis

1950

Dr.sc.ing.

RTU

vad.pētnieks

3.

Galkins

Iļja

1973

Dr.sc.ing.

RTU

profesors

4.

Gerhards

Jānis

1942

Dr.sc.ing.

RTU

dekāns

5.

Geriņš

Ēriks

1944

Dr.sc.ing.

RTU

dekāns

6.

Gorobecs

Mihails

1983

Dr.sc.ing.

RTU

vad.pētnieks

7.

Gross

Kārlis Agris

1954

PhD

RTU

vad.pētnieks

8.

Jaundālders

Sigurds

1955

Dr.sc.ing.

RTU TMF

vad.pētnieks

9.

Juhna

Tālis

1972

Dr.sc.ing.

RTU

profesors

10.

Jure

Māra

1961

Dr.chem.

RTU

profesore

11.

Kaškarova

Gaļina

1952

Dr.sc.ing.

FEI

vad.pētnieks

12.

Krasņikovs

Andrejs

1956

Dr.sc.ing.

RTU

lab.vadītājs

13.

Kononova

Olga

1974

Dr.sc.ing.

RTU

asoc.profesors

14.

Korjakins

Aleksandrs

1963

Dr.sc.ing.

RTU

profesors

15.

Mežinskis

Gundars

1953

Dr.habil.sc.ing.

RTU

profesors

16.

Merijs Meri

Remo

1976

Dr.sc.ing.

RTU

asoc.profesors

17.

Misāns

Pēteris

1953

Dr.sc.ing.

RTU

profesors

18.

Mutule

Anna

1975

Dr.sc.ing.

FEI

vad.pētniece

19.

Oļeiņikova

Irina

1974

Dr.sc.ing.

FEI

vad.pētniece

20.

Paeglītis

Ainārs

1954

Dr.sc.ing.

RTU

katedras vadītājs

21.

Pētersons

Ernests

1938

Dr.habil.sc.ing.

RTU

profesors

22.

Ribickis

Leonīds

1947

Dr.habil.inž.

RTU

zin.prorektors

23.

Rubulis

Jānis

1978

Dr.sc.ing.

RTU

vad.pētnieks

24.

Rudzītis

Jānis

1938

Dr.habil.sc.ing.

RTU

vad.pētnieks

25.

Sauhats

Antans-Sauļus

1948

Dr.habil.sc.ing.

RTU

vad.pētnieks

26.

Sedmale

Gaida

1936

Dr.habil.chem

RTU

asoc.profesore

27.

Smirnovs

Juris

1959

Dr.sc.ing.

RTU

dekāns

28.

Šipkovs

Pēteris

1944

Dr.habil.sc.ing.

FEI

lab.vadītājs

29.

Štrauhmanis

Jānis

1944

Dr.geogr.

RTU

katedras vadītājs

30.

Tamužs

Vitauts

1935

Dr.sc.ing.

LU PMI

lab.vadītājs.

31.

Turlajs

Daniels

1939

Dr.habil.sc.ing.

RTU

katedras vadītājs

32.

Zēbergs

Viktors

1926

Dr.sc.habil.ing.

FEI

lab.vadītājs

33.

Zeltiņš

Namejs

1935

Dr.sc.habil.ing.

FEI

centra vadītājs

34.

Zicāns

Jānis

1944

Dr.sc.ing.

RTU

vad.pētnieks

35.

Žūriņš

Aivars

1956

Dr.sc.ing.

LV KĶI

direktors


3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

3.1. Bioloģija (5 vakances)

1.

Brūmelis

Guntis

1957

Dr.biol.

LU

profesors

2.

Dambrova

Maija

1968

Dr.pharm.

OSI

lab.vadītāja

3.

Ieviņš

Ģederts

1960

Dr.habil.biol.

LU

profesors

4.

Jakobsone

Gunta

1951

Dr.biol.

NBD

vad.pētniece,

5.

Kloviņš

Jānis

1969

Dr.biol.

BMC

vad.pētnieks

6.

Linē

Aija

1973

Dr.biol.

BMC

vad.pētniece

7.

Melecis

Viesturs

1950

Dr.biol.

LU BI

vad.pētnieks

8.

Pilāte

Digna

1964

Dr.biol.

DU

pētniece

9.

Rašals

Izaks

1947

Dr.habil.biol.

LU BI

lab.vadītājs

3.2. Medicīna (5 vakances)

1.

Dzērve-Tāluts

Vilnis

1941

Dr.med.

LU

vad. pētnieks

2.

Miklaševičs

Edvīns

1955

Dr.biol.

RSU

asoc. profesors

3.

Murovska

Modra

1949

Dr.med.

RSU

vad. pētniece

4.

Pīrāgs

Valdis

1961

Dr.med.

LU

profesors

5.

Soboļeva

Una

1966

Dr.med.

Stomatoloģijas institūts, SIA

klīnikas vadītāja

6.

Vīksna

Ludmila

1946

Dr.habil.med.

LIC

klīnikas vadītāja, profesore


4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

4.1. Lauksaimniecības zinātnes (6 vakances)

1.

Āboltiņš

Aivars

1956

Dr.sc.ing.

LLU

vad. pētnieks

2.

Bankina

Biruta

1960

Dr.biol.

LLU

vad. pētniece

3.

Jemeļjanovs

Aleksandrs

1938

Dr.med.vet.; Dr.habil.agr.

„Sigra”

direktors, profesors

4.

Kairiša

Daina

1958

Dr.agr.

LLU

dekāne, asoc.profesore

5.

Kaķītis

Aivars

1953

Dr.sc.ing.

LLU

asoc.profesors

6.

Kārkliņa

Daina

1950

Dr.sc.ing.

LLU

profesore

7.

Kaufmane

Edīte

1956

Dr.biol.

LV AI

direktore

8.

Laurs

Armīns

1933

Dr.sc.ing.

LLU

vad. pētnieks

9.

Legzdiņa

Linda

1972

Dr.agr.

Priekuļu LSI

vad. pētniece

10.

Matīse-VanHoutana

Ilze

1969

Dr.med.vet.

LLU

asoc.profesore

11.

Palabinskis

Jānis

1957

Dr.sc.ing.

LLU

asoc. profesors

12.

Viesturs

Dainis

1946

Dr.sc.ing.

LLU LTZI

vad.pētnieks

4.2. Vides zinātne (1 vakance)

1.

Kļaviņš

Māris

1956

Dr.chem.

LU

profesors

2.

Noviks

Gotfrīds

1935

Dr.habil.geol.

RēzA

profesors

3.

Teirumnieks

Edmunds

1977

Dr.chem.

RēzA

asoc.profesors, zin.prorektors

4.3. Zemes zinātnes (1 vakance)

1.

Nikodemus

Oļģerts

1954

Dr.geogr.

LU

profesors, dekāns

4.4. Mežzinātne (2 vakances)

1.

Daugavietis

Māris

1939

Dr.sc.ing.

"Silava"

vad.pētnieks

2.

Gaitnieks

Tālis

1957

Dr.silv.

Silava

vad.pētnieks

3.

Jansons

Āris

1980

Dr.silv.

"Silava"

vad.pētnieks

4.

Laiviņš

Māris

1942

Dr.habil.geogr., Dr.biol.

LU BI

vad.pētnieks

5.

Liepiņš

Kaspars

1973

Dr.silv.

"Silava"

vad.pētnieks


5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats

5.1. Humanitārās zinātnes (5 vakances)

1.

Buceniece

Ella

1949

Dr.phil.

LU FSI

asoc.profesore

2.

Burima

Maija

1971

Dr.philol.

DU

profesore

3.

Gerhards

Guntis

1966

Dr.hist.

LU LVI

vad.pētnieks

4.

Grudule

Māra

1963

Dr.philol.

LU

profesore

5.

Krastiņš

Jānis

1943

Dr.habil.arch.

RTU

profesors

6.

Kūle

Maija

1951

Dr.habil.phil.

LU FSI

direktore, vad.pētniece

7.

Ose

Ieva

1961

Dr.hist.

LU LVI

vad.pētniece

8.

Stafecka

Anna

1953

Dr.philol.

LU LValI

vad.pētniece

9.

Zeltiņa

Guna

1950

Dr.art.

LU LFMI

nodaļas vadītāja

5.2. Sociālās zinātnes (5 vakances)

1.

Ābele

Agita

1964

Dr.paed.

LSPA

profesore

2.

Davidova

Jeļena

1959

Dr.paed.

DU

profesore

3.

Fernāte

Andra

1971

Dr.paed.

LSPA

docente, prorektore

4.

Grants

Juris

1962

Dr.paed.

LSPA

profesors, prorektors

5.

Karpova

Ārija

1941

Dr.habil.psych.

LU

emeritus profesore

6.

Keišs

Staņislavs

1953

Dr.oec.

EKA

studiju programmu direktors

7.

Krūmiņš

Juris

1947

Dr.habil.oec.

LU

profesors, prorektors

8.

Lāce

Natalja

1960

Dr.oec.

RTU

profesore

9.

Ļubkina

Vera

1956

Dr.paed.

RA

profesore

10.

Marnauza

Māra

1963

Dr.paed.

RPIVA

profesore, prorektore

11.

Melece

Ligita

1950

Dr.oec.

LVAEI

nod.vadītāja, vad.pētniece

12.

Mietule

Iveta

1972

Dr.oec.

RA

vad.pētniece

13.

Rivža

Baiba

1949

Dr.habil.oec.

LLU

profesore

14.

Tisenkopfs

Tālis

1957

Dr.soc.

LU

profesors

Pedējā atjaunošana 31-05-2010