Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

6-01-2009

Ministru kabineta rīkojums Nr.138

Rīgā 2012.gada 21.martā (prot. Nr.16 17.§)

Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu

1. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14.panta pirmo daļu apstiprināt Latvijas Zinātnes padomi šādā sastāvā:

B.Andersons - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs

I.Bondare - Latvijas Zinātnieku savienības valdes priekšsēdētāja vietniece

V.Dzērve-Tāluts - Latvijas Zinātnes padomes Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas loceklis

V.Ernstsone - Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas politikas nodaļas vecākā referente

V.Feodorova - Ekonomikas ministrijas Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta direktore

I.Jansone - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja

I.Kalviņš - Valsts zinātnisko institūtu apvienības valdes priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

R.Karnīte - Latvijas Darba devēju konfederācijas izvirzīta pārstāve, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EPC" valdes locekle

E.Kaufmane - Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle

J.Kristapsons - Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātnes un tehnoloģijas pētniecības centra vadītājs

G.Krūmiņš - Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājs

M.Kūle - Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

A.Lapiņš - Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Lācis - Ministru prezidenta izvirzīts pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

A.Naumovs - Rektoru padomes izvirzīts pārstāvis, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors

A.Ozols - Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis

G.Puķītis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

P.Pumpēns - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskais direktors

L.Ribickis - Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

A.Siliņš - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārlietu sekretārs

M.Taube - Veselības ministrijas izvirzīts pārstāvis, Nacionālā veselības dienesta direktors

I.Vilkārse - Kultūras ministrijas Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļa vecākā referente

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.365 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 104.nr.; 2011, 44.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

Pedējā atjaunošana 16-04-2012