LZP Ekspertu komisijas

6-01-2009

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisijas (EK)


1. Dabaszinātņu un matemātikas EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

1.1. Fizika, t.sk. astronomija

1.

Ozols Andris Dr.habil.phys. RTU Pārstāvis LZP

2.

Rutkis Mārtiņš Dr.phys. LU CFI    .

3.

Spriņģis Māris Dr.habil.phys. LU CFI    .

4.

Začs Laimons Dr.phys. LU    .

1.2. Matemātika

5.

Reinfelds Andrejs Dr.habil.math. LU .

6.

Sadirbajevs Felikss Dr.habil.math. DU Priekšsēdētāja vietnieks
1.3. Ķīmija un farmācija

7.

Kalviņš Ivars Dr.habil.chem. LOSI    .

8.

Treimanis Arnis Dr.habil.sc.ing. LV KĶI    .

9.

Veinbergs Grigorijs Dr.habil.chem. LOSI .

10.

Zicmanis Andris Dr.habil.chem LU Priekšsēdētājs


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

 Amats komisijā 

2.1. Datorzinātnes

1.

Bārzdiņš Jānis Dr.habil.sc.comp. LU MII Priekšsēdētājs

2.

Krūmiņš Kārlis Dr.sc.comp EDI    .

3.

Novickis Leonīds Dr.habil.sc.ing. RTU    .

2.2. Inženierzinātnes

4.

Auziņš Jānis Dr.sc.ing. RTU    .

5.

Korjakins Aleksandrs Dr.sc.ing. RTU    .

6.

Mežinskis Gundars Dr.habil.sc.ing. RTU    .

7.

Ribickis Leonīds Dr.habil.inž. RTU Pārstāvis LZP

8.

Rudzītis Jānis Dr.habil.sc.ing. RTU Priekšsēdētāja vietnieks

9.

Sauhats Antans-Sauļus Dr.habil.sc.ing. RTU    .

10.

Zicāns Jānis Dr.sc.ing. RTU    .


3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

3.1. Bioloģija

1.

Brūmelis Guntis Dr.biol. LU    .

2.

Dambrova Maija Dr.pharm. OSI    .

3.

Kloviņš Jānis Dr.biol. BMC Priekšsēdētājas vietnieks

4.

Linē Aija Dr.biol. BMC .

5.

Rašals Izaks Dr.habil.biol. LU BI    .

3.2. Medicīna

6.

Dzērve-Tāluts Vilnis Dr.med. LU Pārstāvis LZP

7.

Miklaševičs Edvīns Dr.biol. RSU    .

8.

Murovska Modra Dr.med. RSU Priekšsēdētāja

9.

Soboļeva Una Dr.med. Stomatoloģijas institūts, SIA    .

10.

Vīksna Ludmila Dr.habil.med. LIC   


4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

  Amats komisijā

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

1.

Jemeļjanovs Aleksandrs Dr.med.vet.; Dr.habil.agr. „Sigra”    .

2.

Kairiša Daina Dr.agr. LLU Priekšsēdētāja

3.

Kaķītis Aivars Dr.sc.ing. LLU    .

4.

Kārkliņa Daina Dr.sc.ing. LLU .

5.

Kaufmane Edīte Dr.biol. LV AI Pārstāve LZP

6.

Viesturs Dainis Dr.sc.ing. LLU LTZI    .

4.2. Vides zinātne

7.

Kļaviņš Māris Dr.chem. LU Priekšsēdētājas vietnieks

4.3. Zemes zinātnes

8.

Nikodemus Oļģerts Dr.geogr. LU    .

4.4. Mežzinātne

9.

Gaitnieks Tālis Dr.silv. "Silava" .

10.

Laiviņš Māris Dr.habil.geogr., Dr.biol. LU BI    .


5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

Nr. p.k.

Uzvārds

Vārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

5.1. Humanitārās zinātnes

1.

Gerhards Guntis Dr.hist. LU LVI Priekšsēdētājas vietnieks

2.

Kūle Maija Dr.habil.phil. LU FSI Pārstāve LZP

3.

Ose Ieva Dr.hist. LU LVI    .

4.

Stafecka Anna Dr.philol. LU LValI .

5.

Zeltiņa Guna Dr.art. LU LFMI    .

5.2. Sociālās zinātnes

6.

Keišs Staņislavs Dr.oec. EKA    .

7.

Krūmiņš Juris Dr.habil.oec. LU    .

8.

Lāce Natalja Dr.oec. RTU    .

9.

Melece Ligita Dr.oec. LVAEI    .

10.

Rivža Baiba Dr.habil.oec. LLU Priekšsēdētāja
Pedējā atjaunošana 15-06-2012