Latvijas Zinātnes padomes sēde

13-08-2010

2010.gada 17.augustā 16.00 Rīgā, Akadēmijas laukumā 1,

LZA sēžu zālē (2. stāvā) notiks

Latvijas Zinātnes padomes sēde


Darba kārtība

1. Informācija par LZP darbību kopš 2010.gada 7.jūlija – ziņo Andrejs Siliņš.

2. LZP Zinātniskās ekspertīzes komisijas veidošana – ziņo Maija Bundule.

3. Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitāti "Zinātnes infrastruktūras attīstība" virzība – ziņo Irina Arhipova.

4. Dažādi:

1. Tālāko LZP sēžu grafika apspriešana un pieņemšana;

2. LZP pārstāvja nominēšana sadarbībai ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru.

3. Par ERA-NET projektiem.

Pedējā atjaunošana 13-08-2010