Nr. 6-1-1, 17.08.2020. Par LZP padomdevējiem

31-08-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-1-1

Rīgā, 2010.gada 17.augustā

Par LZP padomdevējiem

1. Atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes nolikuma (2006.gada 9.maija MK noteikumi Nr. 383) 12.punktam Latvijas Zinātnes padome (turpmāk LZP) pieaicina savā darbā regulāri piedalīties ar padomdevēja tiesībām šādus izcilu zinātniskās darbības jomu ekspertus un nevalstiskās organizācijas pārstāvi:

1.1. Prof. Irinu Arhipovu, Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktori;

1.2. Prof. Mārci Auziņu, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) rektoru;

1.3. Prof. Rihardu Balodi-Bolužu, LU Matemātikas un informātikas institūta direktoru;

1.4. Ļ.cien. Elīnu Egli, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektori;

1.5. Prof. Juri Ekmani, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu un Fizikālās enerģētikas institūta direktoru;

1.6. Prof. Elmāru Grēnu, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktoru, iepriekšējo LZP priekšsēdētāju;

1.7. Prof. Juri Jansonu, LU Polimēru mehānikas institūta direktoru, iepriekšējo LZP priekšsēdētāja vietnieku

1.8. Prof. Andri Šternbergu, LU Cietvielu fizikas institūta direktoru.

2. LZP darbiniekiem regulāri informēt minētos padomdevējus par padomes darbību.


Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs A.Siliņš

Pedējā atjaunošana 31-08-2010