Nr. 4-1-1, 21.04.2008

23-04-2008

LĒMUMS Nr. 4-1-1

Rīgā, 2008.gada 21.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt papildinājumus LZP Stratēģijas komisijas priekšlikumiem (apstiprināti ar LZP lēmumu Nr.1-1, 21.01.08) ,,Par LZP 2009. gada pētījumu projektu pieteikšanas un izvērtēšanas pamatprincipiem" (pielikumā).

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis E.Grēns

Pedējā atjaunošana 24-11-2010