Projektu iesniedzējiem

10-01-2013

  • Zinātnisko publikāciju klasifikācija (Apstiprināta LZP sēdē 28.11.2012., protokollēmums Nr. 32-3-1)  • Zinātnisko publikāciju klasifikācija tika prezentēta š.g. 8.janvārī Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā informatīvajā semināra par Eiropas struktūrfondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošanu Rīgā, Latvijas Kara muzejā Smilšu ielā 20. Prezentācija