Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju locekļi

16-08-2013

Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju locekļi


1. Dabaszinātņu un matemātikas EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

1.1. Fizika, t.sk. astronomija

1.

Andris Ozols Dr.habil.phys. RTU Pārstāvis LZP

2.

Mārtiņš Rutkis Dr.phys. LU CFI Loceklis

3.

Māris Spriņģis Dr.habil.phys. LU CFI Loceklis

4.

Edmunds Tamanis Dr.phys. DU Loceklis

1.2. Matemātika

1.

Jānis Cepītis Dr.math. LU MII Priekšsēdētāja vietnieks

2.

Felikss Sadirbajevs Dr.habil.math. DU Loceklis

1.3. Ķīmija

1.

Gunārs Duburs Dr.habil.chem. LOSI Loceklis

2.

Pēteris Trapencieris Dr.chem. LOSI Loceklis

3.

Arnis Treimanis Dr.habil.sc.ing. LV KĶI Loceklis

4,

Māris Turks Dr.chem. RTU Priekšsēdētājs

2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

Nr.
p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

2.1. Datorzinātne

1.

Juris Borzovs Dr.habil.sc.comp. LU Priekšsēdētājs

2.

Jānis Grundspeņķis Dr.habil.sc.ing. RTU Pārstāvis LZP

3.

Kārlis Krūmiņš Dr.sc.comp. EDI Loceklis
2.2. Inženierzinātnes

1.

Jānis Andersons Dr.sc.ing. LU PMI Loceklis

2.

Aleksandrs Korjakins Dr.sc.ing. RTU Loceklis

3.

Oskars Krievs Dr.sc.ing. RTU Loceklis

4.

Ēriks Palčevskis Dr.sc.ing. RTU NĶI Loceklis

5.

Pēteris Šipkovs Dr.habil.sc.ing. FEI Loceklis

6.

Vitauts Tamužs Dr.habil.sc.ing. LU PMI Loceklis
7. Jānis Zicāns Dr.sc.ing. RTU Priekšsēdētāja vietnieks


3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

3.1. Bioloģija

1.

Guntis Brūmelis Dr.biol. LU Priekšsēdētāja vietnieks

2.

Maija Dambrova Dr.pharm. LOSI Locekle

3.

Ģederts Ieviņš Dr.habil.biol. LU Loceklis

4.

Aija Linē Dr.biol. LBMC Locekle

5.

Kaspars Tārs Dr.biol. LBMC Loceklis
3.2. Medicīna

1.

Simona Doniņa Dr.med. RSU Locekle

2.

Ilze Konrāde Dr.med. RAKUS Locekle

3.

Edvīns Miklaševičs Dr.biol. RSU Priekšsēdētājs

4.

Valdis Pīrāgs Dr.med. LU Pārstāvis LZP

5.

Ludmila Vīksna Dr.habil.med. RAKUS Locekle


4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

1.

Aivars Bērziņš Dr.med.vet. BIOR Loceklis

2.

Inga Ciproviča Dr.sc.ing. LLU PTF Locekle

3.

Ilmārs Dūrītis Dr.med.vet. LLU VMF Loceklis

4.

Aivars Kaķītis Dr.sc.ing. LLU TF Loceklis

5.

Aldis Kārkliņš Dr.habil.agr. LLU LF Pārstāvis LZP

6.

Līga Paura Dr.agr. LLU ITF Priekšsēdētāja
4.2. Vides zinātne

1.

Dagnija Blumberga Dr.habil.sc.ing. RTU Locekle
4.3. Zemes zinātnes

1.

Zaiga Krišjane Dr.geogr. LU Priekšsēdētājas vietniece
4.4. Mežzinātne

1.

Āris Jansons Dr.silv. Silava Loceklis

2.

Māris Laiviņš Dr.habil.geogr., Dr.biol. LU BI Loceklis


5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

5.1. Humanitārās zinātnes

1.

Kristiāna Ābele Dr.art. LMA Priekšsēdētājas vietniece

2.

Māra Grudule Dr.philol. LU Locekle

3.

Zaiga Ikere Dr.habil.philol. DU Locekle

4.

Sandis Laime Dr.philol. LU LFMI Loceklis

5.

Anna Stafecka Dr.philol. LU LValI Locekle
5.2. Sociālās zinātnes

1.

Jānis Ikstens Dr.sc.pol. LU Loceklis

2.

Natalja Lāce Dr.oec. RTU Locekle

3.

Ligita Melece Dr.oec. LVAEI Priekšsēdētāja

4.

Baiba Rivža Dr.habil.oec. LLU Pārstāve LZP

5.

Tālis Tisenkopfs Dr.sc.soc. LU Loceklis
Pedējā atjaunošana 16-09-2015