Paziņojums par LZP sēdi

12-11-2013

Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2013.g. 14.novembrī,
plkst.15.00 LZA Senāta sēžu zālē (Akadēmijas lauk. 1, 2.stāvā).


Darba kārtība:

  • 1. Projektu posmu iesniegumu apstiprināšana finansēšanai 2014.gadā.

Ziņo LZP Ekspertu komisiju pārstāvji

Lēmumi par 2014.gadā finansējamiem projektu posmiem.

  • 2. LZP Zinātniskās ekspertīzes komisijas priekšlikumi par eksperta tiesību piešķiršanu.

Ziņo Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis

Lēmums par ekspertu tiesību apstiprināšanu.

  • 3. Viedā specializācija valsts pētniecības, tehnoloģijas attīstības un inovācijas politikas sistēmā: esošās situācijas raksturojums.

Informāciju sniedz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece - AIZID direktore A. Kiopa, Latvijas Universitātes zinātņu prorektors I. Muižnieks, LLU profesore I.Arhipova, LZA prezidenta  padomnieks J.Kristapsons, nozaru ministriju pārstāvji. 

Diskusija 

  • 4. Dažādi.

Pedējā atjaunošana 12-11-2013