Paziņojums

9-12-2013

Kārtējā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks š.g. 12.decembrī, izņēmuma
kārtā plkst. 13.00  LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Ekspertu komisiju ziņojumi par atbalstu tematisko pētījumu projektu  turpinājumiem 2014.gadā.
    Ziņo ekspertu komisiju priekšsēdētāji

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
    Ziņo Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis

3. Par Ekspertu paneļu veidošanu.
    Ziņo LZP priekšsēdētājs A.Siliņš

4. Dažādi.


Pedējā atjaunošana 10-12-2013