Nr. 11-2-1. 12.12.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

12-12-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 11-2-1

Rīgā, 2013.gada 12.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Jānis

Andersons

Mehānika

.

2.

Signe

Bāliņa

Ekonomika

.

3.

Maija

Balode

Bioloģija

Hidrobioloģija

4.

Uldis

Bethers

Fizika

Šķidruma un gāzes mehānika

5.

Dagnija

Blumberga

Vides zinātne

.

6.

Jānis

Brizga

Vides zinātne

.

7.

Kristīne

Fedotova

Vadībzinātne

.

8.

Zanda

Gavare

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

9.

Ineta

Geipele

Ekonomika

.

Vadībzinātne

.

10.

Guntis

Gerhards

Vēsture

.

11.

Baiba

Jansone

Farmācija

.

12.

Ivars

Kalviņš

Farmācija

.

13.

Ģirts

Karnītis

Datorzinātne

.

14.

Kārlis

Ketners

Vadībzinātne

.

15.

Vija

Kluša

Farmācija

.

16.

Rostislavs

Kopitovs

Vadībzinātne

.

17.

Jānis

Lepsis

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

18.

Ineta

Lipša

Vēsture

.

19.

Nataļja

Matjuškova

Bioloģija

Biotehnoloģija

20.

Ruta

Muceniece

Farmācija

.

21.

Irina

Novikova

Literatūrzinātne

.

22.

Remigijs

Počs

Ekonomika

.

23.

Renāte

Ranka

Farmācija

.

24.

Una

Riekstiņa

Farmācija

.

25.

Jānis

Rozenkrons

Enerģētika

.

26.

Ramona

Rupeika-Apoga

Ekonomika

.

27.

Svetlana

Saksonova

Vadībzinātne

.

28.

Alfrēds Jānis

Sīpols

Farmācija

.

29.

Nikolajs

Sjakste

Farmācija

.

30.

Irina

Sominska

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

31.

Gunta

Strazda

Farmācija

.

32.

Velga

Sudraba

Medicīna

Veselības aprūpe

33.

Māris

Tamanis

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

34.

Reinis

Vilšķērsts

Farmācija

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 12.decembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Žaneta

Ilmete

Vadībzinātne

.

2.

Ilze

Jansone

Teoloģija un reliģijas zinātne

.

3.

Indra

Karapetjana

Valodniecība

.

4.

Ivars

Kronis

Juridiskā zinātne

.

5.

Ziedonis

Miklašēvičs

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģiju

6.

Juris Rihards

Naudžuns

Transports un satiksme

Sauszemes transports

7.

Remigijs

Počs

Vadībzinātne

.

8.

Guna

Svence

Psiholoģija

.

9.

Līga

Ulberte

Mākslas zinātne

Teātra un kino vēsture un teorija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 12.decembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 16-12-2013