Paziņojums

10-02-2014

Kārtējā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks š.g. 13.februārī, plkst.15.00
LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Latvijas zinātnes starptautiskās izvērtēšanas apskats.
    A.Siliņš

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
    Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis

3. Par MK 2011.gada 29.marta noteikumiem Nr.227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”.
    J.Kloviņš, M.Bundule

4. Par Valdības Deklarācijas rīcības plāna uzdevumu izpildi.
    M.Bundule

5. Dažādi


Pedējā atjaunošana 10-02-2014