Paziņojums par VPP konkursu

24-03-2014

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu „Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība” 25.punktu, Izglītības un zinātnes ministrija izsludina valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam konkursu.

Pielikumā: Valsts pētījumu programmu 2014. - 2017.gadam konkursa nolikums uz 14 lp.