Paziņojums

25-03-2014

Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks š.g. 27.martā plkst. 15.00,
LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība

1. Par likumdošanas normatīvo aktu projektiem.
    Ziņo LZP priekšsēdētāja vietnieks Dr.Jānis Kloviņš

2. Informācija par doktora zinātniskā grāda nomenklatūras projekta izstrādi.
    Ziņo LZP priekšsēdētājs prof.A.Siliņš

3. LZP Zinātniskās ekspertīzes komisijas priekšlikumi par eksperta tiesību piešķiršanu.
   
Ziņo Zinātniskās ekspertīzes komisijas vadītājs prof. I.Muižnieks
    Lēmums
    Priekšlikumi par ekspertu tiesību piešķiršanu/noraidīšanu apstiprināti.

4. Latvijas Zinātnes padomes pārskats par 2013.gadā īstenoto projektu lietderību. Kopsavilkums.
    Ziņo LZP ekspertu komisijas sekretārs Dr.A.Kokorēvičs

5. Lēmuma projekts „Par Daces Rušenieces promocijas darba izskatīšanu”.
   
Ziņo LZP zinātniskā sekretāre Dr.Maija Bundule
    Lēmums
    Pieņemts LZP lēmums.

6. Par GEANT projektu.
    Ziņo LZP Ekspertu komisijas pārstāvis

7. Dažādi.