Paziņojums

14-04-2014

Kārtējā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks š.g. 17.aprīlī, plkst.15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Latvijā piešķiramā doktora zinātniskā grāda nomenklatūru un doktora zinātniskā grāda oficiālo saīsinājumu.
    Ziņo LZP priekšsēdētājs prof. A.Siliņš

2. Par LZP eksperta tiesību piešķiršanu.
    Ziņo Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis

3. Par Valsts pētījumu programmu zinātnisko izvērtēšanu.
    Ziņo LZP zinātniskā sekretāre Dr. M.Bundule

4. Par LZP tematiskā pētījuma projekta Nr.372/2012 otrā posma pieteikumu.
    Ziņo LZP zinātniskā sekretāre Dr. M.Bundule

5. Dažādi