Paziņojums

7-07-2014

Latvijas Zinātnes padomes kārtējā sēde notiks š.g. 10.jūlija plkst.15.00 LZA Senāta sēžu zālē

Darba kārtība:

1. Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstības veicināšanas principu apspriešana.
    Ziņo IZM valsts sekretāra vietniece - Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Gunta Arāja un IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktores vietniece plānošanas jomā Santa Šmīdlere.

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
    Ziņo Zinātniskās ekspertīzes pārstāvis.

3. Grozījumi LZP noteikumiem „Par doktora studiju programmu izvērtēšanu un atzinuma sniegšanu".
    Ziņo LZP priekšsēdētājs Andrejs Siliņš.

4. Par 2015.gada tematisko pētījumu projektu posmu konkursa nolikuma projektu.
    Ziņo LZP priekšsēdētājs Andrejs Siliņš.

5. Dažādi