Paziņojums

15-09-2014

Latvijas Zinātnes padomes kārtējā sēde notiks š.g. 18.septembrī plkst.14.30 (!!) LZA Senāta sēžu zālē (Akadēmijas lauk. 1).

Darba kārtība:

1. Stabilas augstas kvalitātes zinātniskās darbības nodrošināšanas iespējas.
    Ziņo: LZP priekšsēdētājs, prof. Andrejs Siliņš
    (Uz jautājuma apspriešanu tiek aicināta Izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete)

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
    Ziņo: Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis

3. LZP sēžu grafiks nākošajām periodam.
    Ziņo: LZP vec. referente Gaļina Kaļiņina

4. Dažādi