Paziņojums

13-10-2014

Latvijas Zinātnes padomes kārtējā sēde notiks š.g. 16.oktobrī, plkst. 15.00 LZA sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par praktiskiem pasākumiem stabilu, augstās kvalitātes pētījumu nodrošināšanai Latvijā.
    Ziņo: LZP priekšsēdētājs prof. Andrejs Siliņš

2. Par pētījumu "Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējuma atdeve sociālekonomisko kategoriju kontekstā".
    Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs Dr. Arnis Kokorevičs un Dr. Ilona Kunda (Baltijas Studiju centrs).

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
    Ziņo Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis.

4. Dažādi.