Paziņojums

14-11-2014

Latvijas Zinātnes padomes kārtējā sēde notiks š.g. 20.novembrī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Latvijas Zinātnes padomes līdzdalību zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstībā.
    Ziņo: LZP priekšsēdētājs Andrejs Siliņš

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
    Ziņo: Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis

3. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu posmu iesniegumu apstiprināšana finansēšanai 2015.gadā.
    Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs Arnis Kokorevičs

4. Dažādi