Nr. 27-2-1. 20.11.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

21-11-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 27-2-1

Rīgā, 2014.gada 20. novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Kristiāna Ābele Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
2. Ārturs Āboltiņš Elektronika un telekomunikācijas  .
3. Anda Beitāne Mākslas zinātne Muzikoloģija
4. Valdis Bernhofs Mākslas zinātne Muzikoloģija
5. Inga Būmane Ekonomika  .
6. Vija Dišlere Pedagoģija  .
7. Andris Gardovskis Medicīna Ķirurģija, onkoloģija un hematoloģija
8. Aleksandrs Gorbunovs Informācijas tehnoloģija& E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība
9. Rasma Kārkliņa Politoloģija  .
10. Andrejs Krasņikovs Mehānika  .
Būvzinātne  .
11. Juris Krizbergs Mašīnzinātne  .
12. Daina Lāce Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
13. Sandra Lejniece Medicīna Internā medicīna, onkoloģija un hematoloģija
14. Ingmārs Mikažāns Medicīna Internā medicīna
15. Aleksejs Mironovs Transports un satiksme Gaisa transports un infrastruktūra
16. Mārtiņš Mits Juridiskā zinātne  .
17. Jānis Načisčionis Juridiskā zinātne  .
18. Kristīne Ogle Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
19. Stella Pelše Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
20. Toms Rostoks Politoloģija  .
21. Diāna Ruska Lauksaimniecības zinātne Lopkopība
22. Oksana Ruža Ekonomika  .
23. Arnis Sauka Ekonomika  .
Vadībzinātne  .
24. Irēna Silineviča Ekonomika  .
25. Gregorijs (Gregory) Saimons (Simons) Komunikācijas zinātne  .
26. Juris Skujāns Būvzinātne  .
27. Jurijs Spiridonovs Ekonomika  .
28. Egīls Stalidzāns Informācijas tehnoloģija  .
29. Valda Staņēviča Medicīna Interna medicīna?
30. Vairis Štrauss Informācijas tehnoloģija  .
Elektronika un telekomunikācijas  .
31. Guntis Tabors Bioloģija Ekoloģija
32. Māris Tērauds Elektronika un telekomunikācijas  .
33. Džordžs Ulrihs Juridiskā zinātne  .
34. Ingrīda Veikša Juridiskā zinātne  .
35. Jūlija Voicehovska Medicīna Interna medicīna
36. Vladimirs Voicehovskis Medicīna Psihiatrija
37. Viktors Voronovs Ekonomika  .
38. Tatjana Zorenko Bioloģija Zooloģija
39. Rosita Zvirgzdiņa Vadībzinātne  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 20.novembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ilmārs Blumbergs Transports un satiksme Gaisa transports un infrastruktūra

2.

Osvalds Joksts Juridiskā zinātne  .

3.

Inga Kačevska Juridiskā zinātne  .

4.

Mareks Mezītis Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra

5.

Ritvars Sudārs Vides zinātne Vides inženierzinātne

6.

Ēriks Treļs Juridiskā zinātne .

7.

Inga Vilka Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 20.novembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs