Paziņojums

16-02-2015

Kārtējā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks š.g. 19.februārī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Informācija par Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes materiāliem.
    Ziņo LZP priekšsēdētājs prof. A.Siliņš

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
    Ziņo Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis

3. Par priekšlikumu LZP finansēto Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu sasniegumu popularizēšanai un rezultātu izvērtēšanai.
    Ziņo LZP priekšsēdētāja vietnieks Dr. J.Kloviņš

4. Dažādi.