Nr. 31-1-1. 19.03.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-03-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 31-1-1

Rīgā, 2015.gada 19.martā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Irina Arhipova Informācijas tehnoloģija .
Ekonomika .
2. Dzintra Atstāja Ekonomika .
Vadībzinātne .
3. Ringolds Balodis Juridiskā zinātne .
4. Ilze Beitāne Pārtikas zinātne .
5. Juris Blūms Materiālzinātne Materiālfizika, inteliģentie materiāli un struktūras
6. Inese Bula Matemātika .
7. Sarma Cakula Informācijas tehnoloģija E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība
8. Guna Čivčiša Mašinzinātne .
9. Arita Dubņika Materiālzinātne Biomateriāli, keramikas materiāli, polimēri un kompozītmateriāli
10. Pēteris Evarts-Bunders Bioloģija Botānika
11. Beatrise Garjāne Pedagoģija .
12. Aivis Grīslis Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
13. Sergejs Isajevs Medicīna Patoloģija
14. Juris Kalvāns Astronomija .
15. Vladimirs Kincāns Pedagoģija .
16. Māris Knite Materiālzinātne .
17. Uldis Kondratovičs Bioloģija Augu fizioloģija
18. Jeļena Koroļova Valodniecība .
19. Aīda Krūze Pedagoģija .
20. Anatolijs Kuzņecovs Valodniecība .
21. Andris Levāns Vēsture .
22. Gundars Mežinskis Ķīmijas inženierzinātne Silikātu materiālu tehnoloģija, augsttemperatūras materiāli un plazmas tehnoloģija
Materiālzinātne Inteliģentie materiāli un struktūras, keramikas materiāli
23. Vizma Nikolajeva Bioloģija Mikrobioloģija, biotehnoloģija
24. Karine Oganisjana Vadībzinātne .
25. Vitālijs Osadčuks Enerģētika .
26. Lilita Ozola Būvzinātne .
27. Anita Petere Pedagoģija .
28. Inguna Skadiņa Datorzinātne .
29. Agnese Stunda-Zujeva Ķīmijas inženierzinātne Neorganisko vielu tehnoloģija, augsttemperatūras materiāli un plazmas tehnoloģija
30. Deniss Ščeulovs Vadībzinātne .
31. Elizabete Taivāne Teoloģija un reliģijas zinātne .
32. Tatjana Tambovceva Vadībzinātne .
33. Jeļena Titko Ekonomika .
Vadībzinātne .
34. Guntārs Vaivars Ķīmija Fizikālā ķīmija, materiālu ķīmija
35. Zane Vincēviča-Gaile Vides zinātne Vides ķīmija un ekotoksikoloģija
36. Anda Zeidmane Matemātika Matemātikas didaktika
37. Ronalds Zemribo Ķīmija Organiskā ķīmija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 19.martam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Sigma Ankrava Folkloristika .

2.

Anna Ābeltiņa Vadībzinātne .

3.

Diāna Hamkova Juridiskā zinātne .

4.

Inta Klāsone Pedagoģija .

5.

Toms Ķencis Folkloristika .

6.

Ligita Landzmane Vadībzinātne .

7.

Lāsma Latsone Pedagoģija .

8.

Anita Līdaka Pedagoģija .

9.

Elita Nīmande Juridiskā zinātne .

10.

Jana Pavāre Medicīna Pediatrija

11.

Andris Priede Teoloģija un reliģijas zinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 19.martam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 20-03-2015