Nr. 34-1-1. 18.06.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

19-06-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 34-1-1

Rīgā,  2015.gada 18.jūnijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Jānis Alnis Fizika Lāzeru fizika un spekroskopija
2. Juris Aigars Vides zinātne .
3. Alla Anohina-Naumeca Informācijas tehnoloģija .
4. Ērika Asniņa Informācijas tehnoloģija .
5. Baiba Bela-Krūmiņa Socioloģija .
6. Imants Bērsons Fizika Teorētiskā fizika
7. Zane Bičevska Datorzinātne .
8. Aleksejs Derovs Medicīna Internā medicīna
9. Inga Dušenkova Ķīmijas inženierzinātne Vispārīga ķīmijas tehnoloģija
10. Egils Ginters Datorzinātne .
Informācijas tehnoloģija .
11. Viktors Haritonovs Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
12. Igors Ivanovs Medicīna Ķirurģija
13. Aija Jansone Vēsture .
14. Daina Jonkus Lauksaimniecības zinātne Lopkopība
15. Vitālijs Jurēnoks Ekonomika .
Vadībzinātne .
16. Laimdota Kalniņa Ģeogrāfija .
17. Edīte Kaufmane Lauksaimniecības zinātne Dārzkopība
18. Lūcija Kavale Ekonomika .
19. Lita Koreļska Ģeogrāfija .
20. Zaiga Krišjāne Ģeogrāfija .
Demogrāfija .
21. Agnese Kukela Ģeoloģija .
22. Gunārs Lācis Lauksaimniecības zinātne Dārzkopība
Bioloģija Ģenētika
23. Inga Lapiņa Ekonomika .
Vadībzinātne .
24. Ludmila Lavrinoviča Elektrotehnika .
25. Jeļena Lonska Ekonomika .
26. Olga Lukašina Vadībzinātne .
27. Inga Ļašenko Materiālzinātne Tekstīla un apģērbu tehnoloģija
28. Pēteris Mekšs Ķīmija Fizikālā ķīmija
29. Vladimirs Meņšikovs Socioloģija .
30. Viktors Mironovs Mašīnzinātne .
31. Boriss Mišņevs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
32. Māris Nartišs Ģeoloģija .
33. Ēriks Palčevskis Ķīmija Neorganiskā ķīmija
Materiālzinātne Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģijas
34. Līga Paura Lauksaimniecības zinātne Lopkopība
35. Vitālijs Pavelko Transports un satiksme Gaisa transports un infrastruktūra
36. Boriss Poļakovs Fizika Cietvielu fizika, Pusvadītāju fizika, Materiālu fizika
37. Jurģis Poriņš Elektronika and telekomunikācijas .
38. Līga Rasnača Socioloģija .
39. Valērijs Reingolds Juridiskā zinātne .
40. Baiba Rivža Ekonomika .
Vadībzinātne .
41. Ritma Rungule Socioloģija .
42. Anda Ruskule Ģeogrāfija .
43. Dalija Segliņa Pārtikas zinātne .
44. Normunds Stivriņš Ģeoloģija .
Ģeogrāfija .
45. Artis Teilāns Datorzinātne .
Informācijas tehnoloģija .
46. Aleksandrs Urbahs Mašīnzinātne .
Transports un satiksme .
47. Sarma Valtere Vides zinātne .
48. Renāta Varfolomejeva Enerģētika .
49 Vladislavs Volkovs Socioloģija .
50. Ilmārs Zālīte Materiālzinātne Biomateriāli, keramikas materiāli
51. Pēteris Zālītis Mežzinātne .
52. Aija Zobena Socioloģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 18.jūnijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Juris Bojārs Juridiskā zinātne .

2.

Gatis Dilāns Valodniecība Lietišķā valodniecība

3.

Pārsla Eglīte Ģeogrāfija .

4.

Jekaterina Kuzmina Vadībzinātne .

5.

Valdis Muktupāvels Folkloristika .

6.

Sergejs Osipovs Ķīmija Analītiskā ķīmija

7.

Gatis Ozoliņš Folkloristika .

8.

Anda Rožukalne Komunikācijas zinātne .

9.

Jānis Zvirgzds Būvzinātne Ģeodēzija un ģeoinformātika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 18.jūnijam.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 19-06-2015