Paziņojums

16-09-2017

Kārtējā Padomes sēde notiks 2017.gada 21. septembrī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Latvijas Zinātnes padomes viedoklis par izsludināto Noteikumu projektu "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" (VSS-924).
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. Izmaiņas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtībā.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
Ziņo: ZEK pārstāvis.

4. Dažādi.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

IZM 07.09.2017. ir izsludinājusi Valsts sekretāru sanāksmē Noteikumu projektu "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" (VSS-924), http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435941 . LZP ir saņēmusi IZM lūgumu sniegt viedokli par noteikumu projektu līdz 22.09.2017.