Nr. 20-2-1. 18.01.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

25-01-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 20-2-1

2018.gada 18.janvārī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtības 8.punktu un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada
17.janvāra sēdes protokolu Nr.14 nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Guntis 

Arnicāns

Datorzinātne

2

Inese

Fiļipova

Ķīmijas inženierzinātne

3

Svetlana

Jesiļevska

Ekonomika

4

Mārtiņš 

Kalniņš

Ķīmijas inženierzinātne

Materiālzinātne

5

Andrejs

Krasņikovs

Mehānika

Būvzinātne

6

Solveiga

Krūmiņa-Koņkova

Filozofija

7

Ieva

Margeviča-Grinberga

Pedagoģija

8

Vita

Rovīte

Bioloģija

9

Gaida Maruta

Sedmale

Ķīmijas inženierzinātne

10

Jānis

Teivāns-Treivanovskis

Vadībzinātne

11

Vladas

Tumalavičius

Juridiskā zinātne

12

Sarmīte

Tūbele

Pedagoģija

13

Ieva

Zemīte

Ekonomika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 17.janvārim.


Priekšsēdētājs  J.Kloviņš

Blazarene 67228421