LZP 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss - projektu iesniegšanas rezultāti

5-04-2018

Informējam, ka 8. martā noslēdzās projektu iesniegšana 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursā. Šis konkurss ir vienīgais valsts budžeta finansētais fundamentālās pētniecības avots, kas vērsts uz zinātniskās izcilības veicināšanu. Īsumā par iesniegšanas rezultātiem:

1. Kopā iesniegti 397 projekti, pieprasītais finansējums 113 897 988 EUR;

2. Projekti iesniegti 42 zinātnes nozarēs, pārstāvot gan eksaktās, gan sociālās un humanitārās zinātnes.

3. Projekti atbilst 9 prioritārajiem virzieniem;

4. Projektus iesniegušas 35 zinātniskās institūcijas;

5. Iesniegti 243 starpnozaru projekti un 46 starpinstitūciju projekti;

6. Iesaistīti 3163 zinātniskie darbinieki (no tiem 1185 studējošie);

Projektu iesniegumi starp sešām zinātņu nozaru grupām sadalīti sekojoši:

Dabaszinātnes - 120;

Inženierzinātnēs un tehnoloģijas - 102;

Medicīnas un veselības zinātnes - 68;

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes - 27;

Sociālajās zinātnes - 36;

Humanitārās un mākslas zinātnes - 44.

Pašreiz noslēgusies projektu administratīvās atbilstības izvērtēšana, 390 projektus LZP nodos starptautiskajiem ekspertiem zinātniskajai izvērtēšanai.

Detalizētāku informāciju skatīt šeit (pdf)


Latvijas Zinātnes padome,
Ingmārs Kreišmanis

Pedējā atjaunošana 12-04-2018