Paziņojums

14-12-2018

Nākamā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks ceturtdien 2018. gada 20. decembrī plkst. 14:00.

Sēdes norises vieta - Rīgas Tehniskā universitāte, 119. telpa, Kaļķu iela 1, Rīga.

Darba kārtība:

1. Latvijas Zinātnes padomes darbība 2018. gadā un aktuālie uzdevumi 2019. gadā. 
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J.Kloviņš.

2. Informācija par projektu iesniegumu zinātnisko izvērtēšanu 2018. gadā izsludinātajām Valsts pētījumu programmām "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai", "Latviešu valoda" un "Enerģētika".
        Ziņo: LZP vecākais referents I. Kreišmanis.

3. Latvijas Jauno zinātnieku asociācijas priekšlikums Latvijas zinātnisko institūciju finansēšanas sistēmas pilnveidei
        Ziņo: LJZA pārstāvis.

4. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

5. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J.Kloviņš.


Pedējā atjaunošana 14-12-2018