Paziņojums

11-01-2019

Nākamā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks ceturtdien 2019. gada 17. janvārī plkst. 14:00.

Sēdes norises vieta - Izglītības un Zinātnes ministrijas Lielā zālē (2. stāvs, Vaļņu iela 2, Rīga).

Darba kārtība:

1. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanu sagatavošana, lēmums par ekspertu komisiju skaitu un to sastāvu, vēlēšanu komisijas izveidošana.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
Ziņo: ZEK pārstāvis.

3. Informācija par LZP priekšsēd. Jāņa Kloviņa dalību Science Europe Ģenerālās asamblejas sanāksmē 22.11.2018.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

4. Dažādi.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

Interesentus piedalīties LZP sēdē lūdzam par interesi piedalīties informēt līdz 16.01.2019 plkst. 12:00, lai varētu savlaicīgi pieteikt caurlaides ( ) !!!