Nr. 58-5-1. 19.09.2019. Par eksperta tiesību piešķiršanu

29-09-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 58-5-1

2019. gada 19. septembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

1 . Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18. panta 7. daļu un  Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība" (turpmāk - noteikumi) 2., 3. un 6. punktu un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 18. septembra sēdes protokolu Nr. 34 nolemj piešķirt eksperta tiesības uz trīs gadiem šādiem zinātniekiem:

 

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Ludmila

Aleksejeva

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

2

Aiga

Barisa

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

3

Gunita

Bimšteine

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

4

Natālija

Cudečka-Puriņa

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

5

Andris

Čate

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

6

Ilmārs

Dukulis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

7

Ģirts

Frolovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

8

Sergejs

Gaidukovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

9

Dace

Gardovska

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

10

Inese

Gavarāne

Dabaszinātnes- Bioloģija

11

Tatjana

Golubkova

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

12

Līga

Grase

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

13

Elita

Grosmane

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

14

Gatis

Ikaunieks

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

15

Larisa

Iļinska

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

16

Sandra

Īriste

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

17

Māra

Jure

Dabaszinātnes- Ķīmija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

18

Anda

Kadiša

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

19

Inga

Kaija

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

20

Vladimirs

Kasjanovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Medicīniskā inženierija

21

Inga

Kempa

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

22

Muza

Kirjušina

Dabaszinātnes- Bioloģija

23

Aleksandrs

Koļesovs

Sociālās zinātnes- Psiholoģija

24

Ilze

Konrāde

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

25

Māris

Krievāns

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

26

Artis

Kromanis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

27

Angelika

Krūmiņa

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

28

Anda

Laķe

Humanitārās un mākslas zinātnes- Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

29

Kristaps

Lamsters

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

30

Andis

Lazdiņš

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

31

Romans

Lācis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

32

Līga

Lepse

Dabaszinātnes- Bioloģija

33

Roberts

Matisons

Dabaszinātnes- Bioloģija

34

Andrejs

Millers

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

35

Kaspars

Naglis-Liepa

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

36

Aiga

Nolberga-Trūpa

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne

37

Artūrs

Ozoliņš

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

38

Marina

Platonova

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

39

Juris

Pokrotnieks

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

40

Iveta

Pugajeva

Dabaszinātnes- Ķīmija

41

Vitalijs

Radenkovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

42

Ieva

Reine

Medicīnas un veselības zinātnes- Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

43

Linards

Sisenis

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

44

Tatjana

Smirnova

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

45

Inna

Stecenko

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

46

Jānis

Šliseris

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

47

Kaspars

Tārs

Dabaszinātnes- Bioloģija

48

Jānis

Teivāns-Treinovskis

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

49

Pēteris

Trapencieris

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

50

Jānis

Vība

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

51

Jūlija

Voicehovska

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

52

Dzintars

Začs

Dabaszinātnes- Ķīmija

53

Linda

Zaharenko

Dabaszinātnes- Bioloģija

54

Jānis

Zaķis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 18. septembrim.


Priekšsēdētāja vietnieks    T.Juhna

 

Blazarene 67228421