LZP ekspertu komisiju locekļu saistību un atbildības deklarācija

28-09-2008

APSTIPRINĀTA
ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2000.gada 29.februāra
rīkojumu Nr. 147

 

Latvijas Zinātnes padomes
ekspertu komisiju locekļu
SAISTĪBU UN ATBILDĪBAS DEKLARĀCIJA

Apņemamies:

piedalīties atbilstošo nozaru ekspertu komisiju sēdēs un godprātīgi izvērtēt projektus un programmas,

vērtēt tikai tos projektus un programmas, kuru izstrādē neesmu piedalījies un kuru izstrādē nav piedalījušies manu projektu līdzautori, kā arī zinātnieki, kuri ir darba attiecībās ar mani vai iepriekšminētajiem līdzautoriem,

savā darbībā ievērot Zinātnieka ētikas kodeksu un tajā noteiktos zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus, diskusiju principus,

atbildēt par sava vērtējuma objektivitāti,

ekspertīzes gaitā iegūto informāciju neizmantot, lai vērstos pret kādu institūciju vai personu vai citādi to izmantot savtīgos nolūkos.

Apzinos, ka šīs deklarācijas neievērošanas gadījumā Latvijas Zinātnes padomei ir tiesības pilnīgi vai uz laiku pārtraukt eksperta darbību attiecīgajā ekspertu komisijā un uzaicināt no neievēlētajiem ekspertu komisijas locekļu kandidātiem to atbilstīgās zinātnes nozares vai apakšnozares ekspertu komisijas locekļa kandidātu, kurš vēlēšanās ir saņemis visvairāk balsu.

 

EK locekļu paraksti: .............................