Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2002.-2005.gg.

28-09-2008

Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr.548

Rīgā 2001.gada 14.novcmbrī (prot. Nr.55. 2.§)

Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2002.-2005.gadā

 

Saskaņā ar likuma "Par zinātnisko darbību" 31.panta ceturto daļu apstiprināt šādus prioritāros zinātnes virzienus fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2002.-2005.gadā:

1. Informācijas tehnoloģijās — jaunas sistēmu un programmatūras inženierijas tehnoloģijas, telemātika, multimediju sistēmas un telekomunikācijas.

2. Organiskajā sintēzē un biomedicīnā — jaunas bioloģiski aktīvo vielu sintēzes tehnoloģijas, gēnu terapija.

3. Materiālzinātnēs — nanomateriāli. jauni materiāli mikroelektronikas, fotonikas un optoelektronikas nozarē, biomateriāli un citi kompozītmateriāli.

4. Meža zinātnē un koksnes tehnoloģijās — mežu attīstība, koksnes biomasas racionāla izmantošana, koksnes dzi|ās pārstrādes tehnoloģijas.

5. Letonikā — latviešu valoda, kultūra un vēsture.

Ministru prezidents A.BERZIŅŠ

Izglītības un zinātnes ministrs K.GREIŠKALNS

 

Pedējā atjaunošana 28-09-2008