Nr. 9-1-3, 16.10.2008

15-11-2008
 

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 9-1-3

 

Rīgā, 2008.gada 16.oktobrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes

1.

Ilona

Hartmane

Dr.med.

3.1.6.

Internā medicīna

RSU

2.

Sandra

Lejniece

Dr.med.

3.1.6.

RSU

3.

Ingmārs

Mikažāns

Dr.med.

3.1.6.

RSU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011. gada 16.oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 15-11-2008