Institūcijas, kas apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas (PO) statusam 2018. gadā

25-10-2018

Institūcijas, kas apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas (PO) statusam 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursos

Ņemot vērā nosacījumus valsts pētījumu programmu konkursos, zinātniskajām institūcijām, kuras Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos 2018. gada pirmajā un otrajā fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursos ir apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas definīcijai (MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 560 2.12. apakšpunkts), nav jāiesniedz dokumentācija atbilstībai (finanšu vadības un grāmatvedības politika, finanšu apgrozījuma pārskats, ja attiecināms, apliecinājums, ka projekta rezultāti netiks izmantoti komerciāliem nolūkiem).

Lasīt tālāk...

VPP Enerģētika atklāšanas seminārs

23-10-2018

Informējam, ka š.g. 22. oktobrī Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas (EM) telpās notika atklāšanas seminārs valsts pētījumu programmai "Energētika" (VPP)

Semināru atklāja EM valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks, uzrunas teica arī Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vadošais nozares eksperts/RIS3 vienības vadītājs Jānis Paiders un Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.

Lasīt tālāk...

Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" atklāšanas seminārs

19-10-2018

Informējam, ka š.g. 17. oktobrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas telpās notika atklāšanas seminārs valsts pētījumu programmai "Latviešu valoda" (VPP)

Lasīt tālāk...

Paziņojums

12-10-2018

Nākošā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks nākošo ceturtdien 2018. gada 18. oktobrī plkst. 14:00.

Sēdes norises vieta - Rīgas Tehniskā universitāte, 119. telpa, Kaļķu iela 1, Rīga.

Darba kārtība:

1. Informācija par LZP 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa projektu pieteikumu izvērtēšanas gaitu. 
        Ziņo: LZP vecākais referents I. Kreišmanis.

2. Informācija par 2018. gadā izsludinātajām Valsts pētījumu programmām "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai", "Latviešu valoda" un "Enerģētika".
        Ziņo: LZP vecākais referents I. Kreišmanis.

3. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš


Pedējā atjaunošana 12-10-2018

Seminārs

12-10-2018

Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi (LZP) š.g. 22. oktobrī rīko valsts pētījumu programmas „Enerģētika" (VPP) semināru projektu iesniedzējiem četros konkursos. Norises vieta: Ekonomikas ministrija, Brīvības ielā 55, Rīgā, 224. telpā (ministrijas 2. ieeja pretī Ģērtrūdes baznīcai)

Uz semināru aicināti visi interesenti un potenciālie projektu pieteikumu iesniedzēji. Reģistrēties semināram var šeit: https://goo.gl/forms/vu7afKQSjVtGHLfw2

Pedējā atjaunošana 22-10-2018
Lasīt tālāk...