Nr. 3-2-1, 30.03.2010. Par 2010.g. Eksp. kom. vēl. (lēm. 3.p. atcelts uz IZM 30.04.10. vēst. pamata)

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3-2-1

Rīgā, 2010.g. 30.martā

Par 2010.g. Ekspertu komisiju vēlēšanām


1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) 2010.g. Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanu komisiju 11 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. EK vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai izveidot darba grupu 12 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Pedējā atjaunošana 6-05-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 3-1-1, 30.03.2010. Par sadarbības projektu finansējumu 2010.gadā

2-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

Lēmums Nr. 3-1-1

Rīgā, 2010.gada 30.martā

Par sadarbības projektu finansējumu 2010.gadā

Pamatojoties uz Ekspertu paneļa 12.03.10. lēmumu, un saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes 29.12.09. lēmuma Nr.11-1-1 1.punktu piešķirt finansējumu 2010.gadā īstenojamiem pētnieciskās sadarbības projektiem atbilstoši pievienotajam sarakstam.

Pielikumā: 2010.gada pētnieciskās sadarbības projektu saraksts uz 1 lp.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 2-04-2010

Nr. 2-2-1, 16.03.2010. Par jaunu zinātņu apakšnozari ”Biomateriāli”

18-03-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME  

LĒMUMS Nr. 2-2-1

Rīgā, 2010.gada 16.martā

Par jaunu zinātņu apakšnozari
”Biomateriāli”


Sakarā ar Rīgas Tehniskās universitātes lūgumu iekļaut Latvijas Zinātnes padomes zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā zinātņu nozarē „Materiālzinātne” jaunu zinātņu apakšnozari „Biomateriāli” un pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas ierosinājumu atbalstīt šo lūgumu, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Iekļaut Latvijas Zinātnes padomes zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā zinātņu nozarē „Materiālzinātne” jaunu zinātņu apakšnozari „Biomateriāli” ar Nr. 26.7.

2. Rīgas Tehniskai universitātei iesniegt Latvijas Zinātnes padomei jaunas zinātņu apakšnozares „Biomateriāli” īso anotāciju.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 19-03-2010

Nr. 2-1-1, 16.03.2010. Par LZP Ekspertu komisiju vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju

18-03-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 2-1-1

Rīgā, 2010.gada 16.martā

Par Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju vēlēšanas
komisijas priekšsēdētāju


Lai nodrošinātu 2010.gadā Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju vēlēšanas, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Apstiprināt par Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju Dr.sc.ing. Edgaru Bervaldu.

2. Uzdot Dr.sc.ing. Edgaram Bervaldam līdz 25.03.2010.g sniegt Latvijas Zinātnes padomei priekšlikumus Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas sastāvam.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 18-03-2010

Nr. 1-5-2, 02.03.2010, Par projekta vadītāja maiņu

8-03-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 1-5-2

Rīgā, 2010.gada 2.martā

Par projekta vadītāja maiņu


Latvijas Zinātnes padome nolemj atbalstīt Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūta 22.01.2010.g. lūgumu nozīmēt par 2010.g. tematiskā pētījumu projekta Nr.09.1551 „Funkcionālo komplekso savienojumu sintēze un nanokompozītu veidošanas likumsakarības” vadītāju Dr.chem. Antoniju Dinduni sakarā ar pašreizējās projekta vadītājas Dr.h.chem. Ingrīdas Vītiņas atteikšanos vadīt minēto projektu.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 9-03-2010