Nr. 6-4-1, 17.08.2010. Par LZP sēžu grafiku

31-08-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-4-1

Rīgā 2010.gada 17.augustā

Par LZP sēžu grafiku

Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes sēžu grafiku 2010.gadā:

Pedējā atjaunošana 31-08-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 6-2-1, 17.08.2010. Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu

31-08-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-2-1

Rīgā 2010.gada 17.augustā


Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu.

1. Saskaņa ar Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – Padome) 2008.gada 21.februāra rīkojumu Nr. 25 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertīzes komisijas nolikums” un ņemot vērā Padomes Ekspertu komisiju priekšlikumus apstiprināt Zinātniskās ekspertīzes komisiju šādā sastāvā:

Pedējā atjaunošana 25-10-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 6-1-1, 17.08.2020. Par LZP padomdevējiem

31-08-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-1-1

Rīgā, 2010.gada 17.augustā

Par LZP padomdevējiem

1. Atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes nolikuma (2006.gada 9.maija MK noteikumi Nr. 383) 12.punktam Latvijas Zinātnes padome (turpmāk LZP) pieaicina savā darbā regulāri piedalīties ar padomdevēja tiesībām šādus izcilu zinātniskās darbības jomu ekspertus un nevalstiskās organizācijas pārstāvi:

Pedējā atjaunošana 31-08-2010
Lasīt tālāk...

Nr. 4-1-1, 11.05.2010. Par LZP ekspertu apstiprināšanu

29-06-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 4-1-1

Rīgā 2010.gada 11.maijā

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. apstiprināt par ekspertiem uz 3 gadiem šādus zinātniekus:

Pedējā atjaunošana 30-06-2010
Lasīt tālāk...

LZP 2010.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

9-06-2010

Latvijas Zinātnes padomes

2010.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti


Aizklātās balsošanas rezultātā par Ekspertu komisiju (EK) locekļiem ievēlēti:


Pedējā atjaunošana 10-06-2010
Lasīt tālāk...