Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība

17-01-2018

Latvijas Zinātnes padome 2018. gada 15. janvārī ar rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1 apstiprināja "Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtību". Kārtība izdota saskaņā ar 2017. gada 12. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu" 3. punktu.

Informācija par ekspertu tiesību piešķiršanu (pdf)


Pedējā atjaunošana 17-01-2018

Paziņojums

17-01-2018

LZP sēde notiks 2018.gada 18. janvārī, plkst. 15.00 Izglītības un Zinātnes ministrijas Lielā zālē (2. stāvs, Vaļņu iela 2, Rīga)..

Darba kārtība:

1. 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikuma izstrāde. 
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

3. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

LZP locekļiem caurlaides tiks pieteiktas. Interesentus piedalīties LZP sēdē lūdzam par interesi piedalīties informēt līdz 17.01.2018. plkst: 12:00, lai varētu savlaicīgi pieteikt caurlaides !!!


Uzmanību!

28-12-2017

No 2018. gada 2. janvāra Latvijas Zinātnes padomes biroja adrese:

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 1.stāvs, Rīga, LV - 1050 

Lūdzam izmantot saziņai mūsu mobilo telefonu numurus un e-pastus:

Arnis Kokorevičs, zinātniskais sekretārs +371-29473753 ; 

Jeļena Blazarene, vecākā referente +371-26411662 ; 


Pedējā atjaunošana 28-12-2017

Nr. 18-2-1. 21.12.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-12-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 18-2-1

2017.gada 21.decembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Pedējā atjaunošana 25-01-2018
Lasīt tālāk...

Paziņojums

21-12-2017

2017. gada LZP noslēguma sēde notiks 2017.gada 21. decembrī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums.  
        Ziņo: Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

3. Izmaiņas "Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtībā" atbilstoši  Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumiem Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu".
        Ziņo: Ziņo: LZP zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs.

4. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.