Nr. 23-2-1. 19.04.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-04-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 23-2-1

Rīgā,  2012.gada 19.aprīlī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Pedējā atjaunošana 20-04-2012
Lasīt tālāk...

Nr. 22-2-1. 15.03.2012. Par dalību ES vienotā plānošanas iniciatīvā

5-04-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 22–2–1

Rīgā, 2012.gadā 15.martā 

Par dalību ES vienotā plānošanas iniciatīvā

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – LZP), izskatot Prof. M.Kļaviņa iesniegumu un ņemot vērā LZP Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas, Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas un  Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu eksportu komisijas viedokli šajā jautājumā, nolēma:

Pedējā atjaunošana 5-04-2012
Lasīt tālāk...

Paziņojums

20-02-2012

Cien. zinātnieki,

Latvijas Zinātnes padome 2011.gada 21.oktobrī kļuva par starptautiskās organizācijas zinātnes politikas jomā - „Science Europe” locekli. Tā ir jaunā apvienība, kuras nolūkos ir koordinēt Eiropas pētniecības finansēšanas jautājumus un gūt šīm mērķim informāciju tieši no zinātnisko sabiedrību pārstāvjiem par to politiku, prioritātēm un stratēģiju pētniecības jomā. „Science Europe” locekļi darbosies sešās ekspertu komisijās: (Medical Sciences, Life Sciences (incl. Environmental and Geo-sciences), Physical, Chemical and Mathematical Sciences (incl. Materials Sciences, Humanities, Social Sciences and Engineering (incl. Geo- and Bio-engineering and Technological Sciences).

Aicinām Jūs pieteikties šo komisiju darbā kā Latvijas pārstāvjiem, nosūtot informāciju par to ar Jūsu Dzīves aprakstu (CV) angļu valodā Latvijas Zinātnes padomei ( ) līdz š.g. 9.martam.

Pielikumā: Informācija par starptautiskās organizācijas „Science Europe” struktūru, locekļiem un darbības mērķiem.

Ar cieņu,

LZP sekretariāts
67225164

Pedējā atjaunošana 20-02-2012

Paziņojums par Septīto Starptautisko konferenci par sistēmām un tīkliem

12-12-2011


INVITATION:

The submission deadline is set to July 7, 2012.

In addition, authors of selected papers will be invited to submit extended article versions to one of the IARIA Journals: http://www.iariajournals.org

Pedējā atjaunošana 12-12-2011
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātnes padomes sēžu grafiks 2012.gadā

3-01-2012

Apstiprināts
LZP 2011.gada 15.decembra sēdē,
protokols Nr.18

Latvijas Zinātnes padomes sēžu grafiks 2012.gadā

1) 19.01.12.

7) 19.07.12.

2) 16.02.12.

8) 16.08.12.

3) 15.03.12.

9) 20.09.12.

4) 19.04.12.

10) 25.10.12.

5) 24.05.12.

11) 15.11.12.

6) 14.06.12.

12) 20.12.12.

Sēdes notiek ceturtdienās plkst. 15.00 LZA, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, Senāta sēžu zālē


Priekšsēdētājs A.Siliņš


Pedējā atjaunošana 3-01-2012